Kolozsvár 2015

Kolozsvár viseli 2015-ben az Európa Ifjúsági Fővárosa címet, amelyet 49 európai várossal versenyezve nyert el.

CÉLOK ÉS KÜLDETÉS
A Program küldetése egy egyéves kolozsvári program keretében megerősíteni és támogatni a fiatalok és ifjúsági szervezetek aktív részvételét a társadalom változtatásában, területeink, kultúránk, erőnk, örömünk, víziónk és közös európai értékeink megosztása során egy fenntartható, felelős és befogadó városi fejlesztés folyamata által, olyan témákat érintve, mint az ifjúság felelősségvállalásának erősítése, képviselet, mozgósítás, strukturált párbeszéd és informálás.

A Program a következő célokat tűzte ki:
• a helyi közösség bevonása az ifjúsággal kapcsolatos projektekbe és tevékenységekbe
• a nagyszabású ifjúsági események, találkozók és konferenciák európai központjává válni egy teljes évre
• mozgósítani a fiatalokat és szervezeteiket Kolozsvár városának fejlesztési folyamatában
• erősíteni a helyi, országos, magyarországi és európai szervezetek közötti fenntartható együttműködést
• növelni az európai fiatalok Kolozsvárra és Erdélyre vonatkozó tudástárát
• bevonni Kolozsvárt az ifjúsági és egyéb területek európai együttműködési rendszerébe
• fenntartható társulást kialakítani a helyi hatóságok, ifjúsági szervezetek és egyéb, az ifjúság területén felelősséggel rendelkező, intézmények között
• Inkubátor Ház létrehozása ahhoz, hogy egy kezdeti szakaszként, támogatni lehessen a kreatív és újszerű ifjúsági ötleteket, ifjúsági szervezeteket és mozgalmi életet
• fenntartható pénzügyi eljárásokat kialakítani az ifjúsági projektek és szerkezetek támogatására

KI FOGLALKOZIK A PROGRAMMAL ÉS A CÍMMEL?
A címet az Európai Ifjúsági Fórum adta Kolozsvár önkormányzatának. A kolozsvári helyi tanács döntése alapján a program végrehajtása céljából közreműködik a Share Kolozsvár Föderációval, amelyet 31 kolozsvári ifjúsági szervezet hozott létre. Így jött létre egy köz- és magánegyüttműködés a projekt megvalósítása érdekében.

VÁRT EREDMÉNYEK
Céljaink elérése, a rendezvények megszervezése és a projektek megvalósítása által a következő eredményeket kívánjuk elérni:
• az Ifjúsági Fővárost követően a város szintjén történő 150%-os növekedés az ifjúsági költségviselésben;
• az Ifjúsági Fővárost követően 100%-os növekedés az elérhető ifjúsági szervezetek költségvetésében, Kolozsváron különböző forrásokból;
• a Kolozsvárra látogató turisták számának 20%-os növekedése 2015-ben, és 23%-os százalékos növekedés 2016-2018 között;
• a 35 éven aluli lakosság 80%-a részt vesz legalább egy rendezvényen vagy projektben;
• a teljes lakosság 50%-a részt vesz legalább egy eseményen vagy projektben;
• a helyi ifjúsági szervezetek projektjein és eseményein résztvevő külföldi fiatalok számának 150%-os növekedése. Legalább 25 000 külföldi diák részt vesz legalább egy eseményen vagy projekten;
• 2000 önkéntes részt vesz az Európai Ifjúsági Fővárosban és megalkotják az Önkéntesek Kolozsvárért Csoportot;
• 75 új kezdeményezés (ifjúsági szervezetek, újító vállalatok) jön létre az Európai Ifjúsági Főváros segítségével;
• létrejön egy modell, amely a vízszintes prioritásokat használja fel a hosszú programok megvalósításában;

• létrejön egy módszer az éves kolozsvári programok megvalósítására;
• létrejön egy új prioritás az ifjúsági politikák és tevékenységek területén, a 2014-2020-as Kolozsvár Általános Fejlesztési Tervének keretén belül;
• egy Inkubátor Ház működése, fenntartása az ifjúsági szervezetek által.

NYILVÁNOS JELENLÉT ÉS NÉPSZERŰSÍTÉS
• Annak érdekében, hogy önkénteseink, eredményeink, résztvevőink legyenek, népszerűsítésre van szükségünk. Ezért használunk számos kommunikációs csatornát, mint például:
• hivatalos honlap: kolozsvár2015.ro
• sajtókapcsolatok
• egyedi vizuális identitás
• médiapartnerek
• közösségi oldalak: Facebook, Instagram, Twitter
• integrált blog és blogring
• népszerűsítő személyek, akik felvállalják az információk megosztás általi terjesztőinek szerepét (SHARING)
• SHAREplatform, mint a személyes kapcsolatok általi, önmagát népszerűsítő rendszer
• a programok népszerűsítése céljából megvalósul a Madárles, amely három havonta jelenik meg


MOTTO: SHARE (MEGOSZTÁS)
ÜZENET

A Program fő alapelve, üzenete és koncepciója a SHARE (megosztás), amely szerint:
• megosztjuk gondolatainkat, tereinket, kultúránkat, erőnket, örömünket és víziónkat,
• Európa részesülhet Kolozsvárból,
• Kolozsvár részesülhet Európából,
• a Youth@Kolozsvár 2015 – Európa Ifjúsági Fővárosa program által a fiatalok megoszthatnak egymással dolgokat,
• megosztás (SHARING) által többé válhatunk.


A PROGRAM PRIORITÁSAI
• 6 VERTIKÁLIS
SHARE SPACE
SHARE CULTURE
SHARE WORK
SHARE POWER
SHARE JOY
SHARE VISION

2 HORIZONTÁLIS
SHARE EUROPEAN
SHARE RESPONSIBLY

1 REGIONÁLIS
SHARE REGION


KULCSSZAVAK
• RÉSZVÉTEL
• PARTNERSÉG
• HÁLÓZAT
• JELENLÉT
• KREATIVITÁS
• VÍZIÓEURÓPA IFJÚSÁGI FŐVÁROSA ÉS AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI FÓRUM

Az Európai Ifjúsági Főváros címet egy évre tudja elnyerni egy önkormányzat, ami alatt lehetősége adódik bemutatni egy összetett programban a város ifjúsági életét és fejlődését kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági szempontból. Ez a kezdeményezés arra ösztönöz, hogy új ötleteket, innovatív projekteket léptessünk életbe főként a fiatalok részvételének fejlesztése tekintetében, és ezzel egy követendő példát felállítani ifjúságpolitika területén a többi európai városnak.

A címet az Európai Ifjúsági Fórum adja át, egy 49 európai ország számára nyitott versenyt követően. Az Európai Ifjúsági Fórum az európai ifjúsági szervezetek közös fóruma. Jelenleg 99 ifjúsági szervezetet képvisel, ezek között vannak a nemzeti ifjúsági tanácsok és az európai szintű ifjúsági szervezetek.
További információk a Fórumról: www.youthforum.org.